Kirkesanger Redsted, Hvidbjerg, Agerø, Tæbring, Rakkeby.

Alice Hoff Hansen

mail: sydvest94@gmail.com

mobil: 4140 6276

Kirkesanger Afløser ved Redsted, Hvidbjerg, Agerø, Tæbring, Rakkeby kirker

Elise K. Nielsen

mail: canada15@gmail.com

mobil: 2247 6355

Kirkesanger ved Karby kirke

Henning Iversen

mail: henningiversen@karby.dk

tlf: 2330 0441

Organist I sydvestmors pastoart

Lars V. Lundgreen

mail: larsvlundgreen@outlook.com

tlf: 3052 9266

Organistvikar

Gunhild Olesen

tlf: 2868 7435

Kirke- kulturmedarbejder

Arne Silkjær

mail: arnesilkjaer@outlook.dk

tlf: 5115 9505