Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Yderligere datoer for Hvidbjerg og Redsted MR er i Redsted kirkehus fra kl. 17.00 – 19.00

Torsdag d. 22. aug.  kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus

Mandag d. 23. sep.  kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus

Tirsdag d. 22. okt.  kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus

Onsdag d. 20. nov.  kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus