Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Datoer for Hvidbjerg og Redsted Menighedsråd normalt i Redsted kirkehus fra kl. 17.00 – 19.00

 

Tirsdag 20.10 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Onsdag 25.11 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde, konstituering