Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Datoer for Hvidbjerg og Redsted Menighedsråd normalt i Redsted kirkehus fra kl. 17.00 – 19.00

Tirsdag 02.06 kl.17 Menighedsrådsmøde, budgetmøde med Bodil Pedersen

Tirsdag 09.06. kl. 17 Offentlig orienteringsmøde

Torsdag 20.08 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 15.09 kl. 17 Valgforsamling
Mandag 21.09 kl. 17 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes
Tirsdag 20.10 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering