Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Yderligere datoer for Hvidbjerg og Redsted MR er i Redsted kirkehus. Fra kl. 17.00 – 19.00

torsdag d. 22/10  2018