Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Datoer for Hvidbjerg og Redsted Menighedsråd normalt i Redsted kirkehus fra kl. 17.00 – 19.00

Torsdag 27.02 kl.17 Menighedsrådsmøde
Mandag 23.03 kl. 17 Menighedsrådsmøde, regnskabsmøde med Bodil Pedersen
Tirsdag 05.05 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 12.05 kl. 17 Offentlig orienteringsmøde
Tirsdag 02.06 kl.17 Menighedsrådsmøde, budgetmøde med Bodil Pedersen
Torsdag 20.08 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 15.09 kl. 17 Valgforsamling
Mandag 21.09 kl. 17 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes
Tirsdag 20.10 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering