Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Yderligere datoer for Hvidbjerg og Redsted MR er i Redsted kirkehus.

Fra kl. 17.00 – 19.00

8.01.19 , hvor årets møderække besluttes