Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Tirs. 20. feb. kl. 19.00

Ons. 14. mar. kl. 19.00

Tors. 12. apr. kl. 19.00

Tirs. 22. maj kl. 19.00