Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Datoer for Hvidbjerg og Redsted Menighedsråd normalt i Redsted kirkehus fra kl. 16.30 – 19.00

 

Tirsdag 12.01 kl. 16.30 Menighedsrådsmøde