Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Yderligere datoer for Hvidbjerg og Redsted MR er i Redsted kirkehus. Fra kl. 17.00 – 19.00

onsdag d. 13/06 2018 Aflyses

onsdag d. 22/08 2018

torsdag d. 20/09 2018

torsdag d. 22/10  2018