Mødedatoer for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd:

Datoer for Hvidbjerg og Redsted Menighedsråd normalt i Redsted kirkehus fra kl. 17.00 – 19.00

Tirsdag 09.06. kl. 19.30 Offentlig orienteringsmøde

Torsdag 20.08 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Tirsdag 15.09 kl. 19.30 Valgforsamling

Mandag 21.09 kl. 17 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes

Tirsdag 20.10 kl. 17 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering