Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue

Menighedsrådsmøder kl. 19.00:

Torsdag d. 22. aug.  kl. 19

Mandag d. 23. sep.  kl. 19

Tirsdag d. 22. okt.  kl. 19

Onsdag d. 20. nov.  kl. 19