Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue

Menighedsrådsmøder kl. 19.00:

8.01.19 , hvor årets møderække besluttes