Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue

Menighedsrådsmøder normalt kl. 19.00:

Torsdag 27.02 kl.19 Menighedsrådsmøde
Mandag 23.03 kl. 19 Menighedsrådsmøde, regnskabsmøde med Bodil Pedersen
Tirsdag 05.05 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 12.05 kl. 19 Offentlig orienteringsmøde
Tirsdag 19.05 kl. ??? Provstesyn
Fredag 29.05 kl. 9 Prioritering af ønsker fra kirkesyn for gravere og kirkeværger,
                                                                                                      evt. kontaktperson og formand.
Tirsdag 02.06 kl.19 Menighedsrådsmøde, budgetmøde med Bodil Pedersen
Torsdag 20.08 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 15.09 kl. 19 Valgforsamling
Mandag 21.09 kl. 19 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes
Tirsdag 20.10 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering og julefrokost