Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue kl. 19.00

Tirsdag den 19. maj  Menighedsrådsmøde og kvartalsregnskab

Onsdag den 13. juni  Budgetmøde med Bodil Pedersen

Onsdag den 22. aug.  Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Torsdag den. 20. sep.  Menighedsrådsmøde

Mandag den 22. okt.  Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Tirsdag den 20. nov. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde