Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue

Menighedsrådsmøder normalt kl. 19.00:

Tirsdag 19.05 kl. Provstesyn
Fredag 29.05 kl. 9 Prioritering af ønsker fra kirkesyn for gravere og kirkeværger,
                                                                                                      evt. kontaktperson og formand.
Tirsdag 02.06 kl.19 Menighedsrådsmøde, budgetmøde med Bodil Pedersen

tirsdag 09.06. kl. 19 Offentlig orienteringsmøde
Torsdag 20.08 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 15.09 kl. 19 Valgforsamling
Mandag 21.09 kl. 19 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes
Tirsdag 20.10 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering og julefrokost