Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvis ikke andet er nævnt holdes møderne i Karby konfirmandstue kl. 19.00

Mandag den 22. okt.  Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab

Tirsdag den 20. nov. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde