Mødedatoer for Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Hvor alle møderne holdes er endnu ikke et fastlagt:

Menighedsrådsmøder normalt kl. 19.00:

Torsdag 20.08 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Tirsdag 15.09 kl. 19.30 Valgforsamling i Karby kirke
Mandag 21.09 kl. 19 Menighedsrådsmøde, revisionsprotokollen godkendes
Tirsdag 20.10 kl. 19 Menighedsrådsmøde, kvartalsregnskab
Onsdag 25.11 kl. 17 Menighedsrådsmøde, konstituering og julefrokost