Aktivitetsudvalgets medlemmer

Christian Rønlev Berwald (CRB) tlf. 2762 8463

Jens Holm (JH) tlf. 2067 7269

Eva Pedersen (EP) tlf. 2917 7727

Jens Krarup (JK) tlf. 2147 6345

Gitte Søndergaard (GS) tlf. 6175 7160

Anette Hanskov (AHA) tlf. 2612 8716

Johan Houmøller Christensen (JHC) tlf. 2772 0875