Menighedsråd

Sydvestmors Pastorat har 3 menighedsråd, med hver deres formand og næstformand m.v.

Agerø menighedsråd

Karby-Tæbring-Rakkeby Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd

Måske var det et klik værd

Mødedatoer

Aktivitetsudvalg: kl. 16,30 i Redsted kirkehus

tirsdag 15. februar, 15. Maj, 25. september 2018

tirsdag d. 15. januar 2019

 

Kirkebladsudvalg:  kl. 16,30 i Redsted kirkehus

 tirsdag d. 10. april - 7. august - 23. oktober

 

Fællesmøder:

Der er fastlagt et fællesmøde med BARK d. 1. feb. kl. 19 i Redsted kirkehus.

Dagsorden kan se her.

 

De enkelte menighedsråds mødedatoer, se under de enkelte menighedsråd

Det samlede menighedsråd i pastoratet.