Menighedsråd

Sydvestmors Pastorat har 3 menighedsråd, med hver deres formand og næstformand m.v.

Agerø menighedsråd

Karby-Tæbring-Rakkeby Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd

Måske var det et klik værd

Mødedatoer

Aktivitetsudvalg: kl. 16,30 i Redsted kirkehus

14. jan. 2020

 

Kirkebladsudvalg:  kl. 16,30 i Redsted kirkehus

21. jan. 2020

 

Mødedatoer for de enkelte menighedsråd, se under det respektive menighedsråd

Det samlede menighedsråd i pastoratet.