Menighedsråd

Sydvestmors Pastorat har 3 menighedsråd, med hver deres formand og næstformand m.v.

Agerø menighedsråd

Karby-Tæbring-Rakkeby Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd

Måske var det et klik værd

Mødedatoer

Aktivitetsudvalg: kl. 16,30 i Redsted kirkehus

tirsdag d. 15. januar 2019

 

Kirkebladsudvalg:  kl. 16,30 i Redsted kirkehus

 tirsdag d. 8. januar - 16. april - 13. aug. - 15. oktober

 

Fællesmøder:

Der er ikke fastlagt flere fællesmøder endnu

 

De enkelte menighedsråds mødedatoer, se under de enkelte menighedsråd

Det samlede menighedsråd i pastoratet.