Menighedsråd

Sydvestmors Pastorat har 3 menighedsråd, med hver deres formand og næstformand m.v.

Agerø menighedsråd

Karby-Tæbring-Rakkeby Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd

Måske var det et klik værd

Mødedatoer

Aktivitetsudvalg: tirsdag 16. januar 2018 kl. 16,30 i Redsted kirkehus

Kirkebladsudvalg: tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 16,30 i Redsted kirkehus

 

Der er p.t. ikke fastlagt flere fællesmøde datoer!

 

De enkelte menighedsråds mødedatoer, se under de enkelte menighedsråd