Lucia og de 9 læsninger i Redsted 2019

En dejlig aften, hvor konfirmanderne deltog i en festlig gudstjeneste med luciaoptog som præ- og postludium. derefter samvær i kirkehuset.

 

Konfirmanddagen sep. 2019

På cykel med alle konfirmander for at besøge pastoratets 6 kirker


19. maj Agerø 2019

18. maj Karby 2019

17. maj Redsted 2019

Københavner ekskursion 2019