Indtryk fra Fastelavnsgudstjenesten 2019

Børnefastelavnsgudstjeneste i Redsted Kirke med provst Jens F. Munksgaard.

Efter gudstjenesten gik alle til Redsted Sognegaard til "slå katten af tønden".

Arrangeret af Redsted beboerforening. En festlig eftermiddag.