Sorggrupper for alle i Morsø provsti og kommune – i Nykøbing kirkecenter, Kirkegade 2, Nykøbing Mors.

Har du mistet en af dine kære?

Er dit liv fuldstændig forandret og svært at komme videre med?

Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og dele sorg og smerte og livsforandring med. Det er ofte den måde, man kommer videre på.

Sammen vil vi lytte til hinandens erfaringer, være i det, som ikke er let at være i, - men vi kan give hinanden en hånd ved at stå sammen.

Grupperne ledes af sognepræst i Sydvestmors pastorat, Anna-Marie Sloth og medhjælper Gudrun Noesgaard.

Anna-Marie Sloth er 57 år og har mange års præsteerfaring, har selv erfaring med sorg i familien og har læst psykoterapi i to år.

Gudrun Noesgaard er menighedsrådsformand i Hvidbjerg-Redsted menighedsråd, har mange års lærererfaring med sig og selv erfaring med sorg. Nu pensioneret og har tid at hjælpe.

Hvis du er interesseret, ring til Anna-Marie på tlf. 2274 1552 eller Gudrun 2335 7855