Mød18 forskellige værksteder, forestillinger og koncerter om reformationens tanker og begivenheder. brug alle sanser, når du skal fordybe dig i historien om Luther.

Et samarbejde mellem kirken og Dueholm Kloster på Klostertorvet se mere; www.lutherpaamors.dk 

MARTIN LUTHER FRA MUNK TIL REFORMATOR Den 31. oktober 1517 slog den tyske munk Martin Luther ifølge traditionen 95 teser op på Slotkirkens dør i Wittenberg. 95 sætninger, som satte spørgsmålstegn ved kirkens magt over menneskers tro og tanker. Reformationen var i gang: Folk skulle selv tænke, tro, synge, bede og læse. Martin Luther satte en bevægelse i gang, som omskabte, reformerede, kirkens liv og forkyndelse.Bibelen fik en central rolle i forandringerne; Luther oversatte den til sit modersmål, så alle kunne få del i troens univers.

SPOR AF REFORMATIONEN I DAG Der er stadig spor af Luthers tanker og ideer i samfund, skole og kirke. Nogle af dem kan man opleve, når vejen fra Dueholm Kloster til Kirketorvet i Nykøbing Mors den 22. september 2017 fra kl. 9 - 19 bliver en middelaldergade med oplevelser, musik og fortælling. Fejringen af 500 års reformationsjubilæet giver mulighed for at fordybe os i nogle af de temaer, som stadigvæk er relevante: Frihed, samvittighed, ansvarlighed, dannelse, undervisning, teknologi, tro og forholdet mellem religioner.

Se mere her